Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

NTAF

er en ideell faglig forening. Den hen­vender seg til personer som er aktivt virk­somme in­nen fag­området tek­nisk audio­logi, f eks audio­ingeniører og audio­fysikere.

Foreningen arbeider med

  • utdanning
  • informasjons- og erfarings­utveksling
  • rådgiving
  • samarbeide med myndighetene.

Nyheter:

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 118).
20.01.19

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 117).
17.10.18

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 116).
17.10.18

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 115).
31.03.18

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 114).
18.12.17

Mik Nytt nummer av Newsletter (nr 112).
18.06.17

Mik Marte skal disputere 3. mars!
prøveforelesning     disputas
23.02.17

Eldre nyheter her

Oppdatert 20. januar 2019 av Oddbjørn Arntsen