Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Fagstoff

Artikler og oversikter skrevet av NTAFs medlemmer eller foredragsholdere på våre kurs


Auditory Brainstem Response (ABR)

Gode rutiner for ABR/ASSR
Av Kjell Rasmussen 2020

Utredning og behandlingsmuligheter ved mekaniske hørselstap
Hensikten med studien var å finne normalverdier for «auditory brainstem response» (ABR) med benledning.
Av Mathias Hamlet Næss 2020

EABR
Av Ralf Greisiger 2020

Objective Measure Grade of ANSD
Av Ralf Greisiger 2020

ABR korreksjonsfaktorer
Av Amanda Goodhew, Interacoustics 2020

ABR-protokoller og innstillinger
Av Torquil Macdonald Sørensen 2020


Hjelpemidler

FM-utstyr
En tabell med oversikt over alle typer i Norge og deres egenskaper.
Av Arne Vik

Mini FM-utstyr
Oversikt over hvilke mottakere som kan brukes sammen med hvilke høreapparater, forberedelser som må gjøres i forhold til høreapparatene og hvordan bryterfunksjonene virker. Taleprosessorer for CI og benforankrede høreapparater er også med.
Av Jan Erik Israelsen, Nordlandssykehuset 2007

Oticon Hearing Instruments and DAI/FM compatibility Overview 2005
Oversikt over høreapparatenes audiosko, FM-sko og FM-mottagere.

Akustikk

Undervisningsopplegg i romakustikk av Jens Jørgen Dammerud 2013 (ekstern lenke)

Lærebok i fysikk: Svingninger og bølger av Arnt Inge Vistnes 2013 (ekstern lenke)

Lydutjevningsanlegg av Arne Vik 2007

Boothroyd, Arthur : Modelling the Effects of Room Acoustics…
regneark fra Arne Vik 2008.

STIPA - The Golden Mean Between Full STI and RASTI
Proceedings of the Institute of Acoustics, av Ole-Herman Bjor 2003

STIPA - The Golden Mean Between Full STI and RASTI
av Ole-Herman Bjor

Regneark for beregning av STI-verdi
av Ole-Herman Bjor 2004

Støydemping av audiometrirom
av Kjell Grøndahl 2004

Psykofysikk

Arbeidshukommelse og språkvansker
Av Arild Lian 2005

Fonologisk minne og spesifikke språkvansker
Av Ernst Ottem 2005

Fonemoppfatting hos cochleaimplanterte vaksne
Av Arne Rødvik2005

Psykofysikk (0,5MB)
Et essay innen vitenskapsteori i forbindelse med doktorgradsarbeid ved NTNU.
Av Jon Øygarden, Høgskolen i Sør-Trøndelag 2004

Diagnostikk og behandling

Høreapparatformidlerundersokelsen 2014    Powerpoint        Word
av HLF/Steinar Birkeland

Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri
av Kjell Grøndahl 2011

Experiments with Steady-State Evoked Responses from Speech and Music (1 MB)
Av Jon Øygarden 2005

Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø
av Jan Erik Israelsen 2004

Utvikling av en norsk HINT-test
av Marte Myhrum 2004

Diverse

Modifisert USB-telefon til testformål
Av Jon Øygarden 2005

IT på Hørselsentralen    .pdf (48 kB)  /  .pps (0,5 MB)
av Kjell-Magne Nupen 2004

Hørselsentralens datanettverk (1,6 MB)
av Ralf Greisiger 2004

Oppdatert 28. mars 2021 av Oddbjørn Arntsen

Høreapparat-
statistikk