Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter


Styret i NTAF

Georg M Træland, leder
Hørselsentralen, Sørlandet Sykehus HF, Arendal,
4809 ARENDAL
Tlf: 37 01 45 45
georg.traland[krøllalfa]sshf.no

Marte Myhrum, kasserer
ØNH-avd, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Tlf: 23 07 16 91
marte.myhrum[krøllalfa]medisin.uio.no

Arne K Rødvik, sekretær
Oslo universitetssjukehus, ØNH-avd/CI-eininga
Pb 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Tlf: 23 07 16 94
a.k.rodvik[krøllalfa]isp.uio.no

Vinay Nagaraj, styremedlem
NTNU-MH-INB - Tunga,
7491 TRONDHEIM
Tlf: 45 06 33 97
vinay.nagaraj[krøllalfa]ntnu.no

Mathias Hamlet Næss, styremedlem
Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65
5021 BERGEN
Tlf:
Mathias.hamlet.ness[krøllalfa]helse-bergen.no

Olav Kvaløy, 1. varamedlem,
Minuendo AS, Nedre Slottsgate 2 C, 0153 OSLO
Tlf: 98 24 51 70
olav.kvaloy[krøllalfa]gmail.com

Marit Pedersen, 2. varamedlem
St. Olavs Hospital, Høresentralen, Pb 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM
Tlf: 72 57 54 08
marit.pedersen[krøllalfa]stolav.no

E-postadressene mangler krøllalfa. Vi håper dermed å unngå at e-postagenter sender søplepost til oss.

Møteplan for styret 2020:

.03, .06, .09, .11.

Web-redaktør

Oddbjørn Arntsen
Frognerveien 32, 2016 Frogner
Tlf: 47 05 05 48
oddbj_a[krøllalfa]hotmail.com

Oppdatert 26. oktober 2023 av Oddbjørn Arntsen

Innmeldingsskjema
Word - pdf

Innmelding firma
Word - pdf