Logo Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Organisasjonsnummer:
987 547 537

Bankkonto:
9100 18 98103

· Hjem

· Fagstoff

· Historie

· Kontakt

· Kurs

· Lenker

· Medlemsblad

· Medlemssider

· Statutter

Nyhetsarkiv


Mik Høreapparatformidlerundersokelsen 2014 er lagt ut under Fagstoff, under overskriften Diagnostikk og behandling.
31.05.15

Mik Årsmøte og kurs 2015
25.06.14

Mik Ny web-side NAF - Norsk Audiopedagogisk Forening
08.04.14

Mik To nye lenker til stoff om akustikk i Fagstoff
10.02.14

Mik Lærebok i fysikk: Svingninger og bølger
Gratis nedlasting
26.12.13

Mik Svalbardkurset 2014 - Audiologi
Audiologisk Utvalg (NOLF) – åpent for alle
13.12.13

Mik Ny bok.
Asbjørn Krokstad, professor emeritus ved NTNU i Trondheim, har gitt ut boka «Music and Communication». Se hele boka på NTNUs hjemmesider.
28.10.12

Mik NTAF-kurs 2012 holdes på Rikshospitalet. Se Kurs
28.10.12

Mik Historiesida er oppdatert. Sjekk deltakerliste med portrett fra 1983!
06.10.12

Mik Nasjonalt seminar om APD hos barn
09.09.12

Mik Informasjon om årsmøte 2011
29.08.11

Mik Påmelding til kurs EU-11 har startet
Medlemslista er også oppdatert.
29.08.11

Mik Presentasjoner fra kurset 11.-12.11.2010 er lagt ut
27.11.10

Mik Arne Kirkhorn Rødvik og gruppa Ellayali med nytt album
27.11.10

Mik Audionytt.
Medlemmer som har Audionytt gjennom NTAF har også i år fått individuell regning. Oddbjørn betaler en felles regning for dette. Andre regninger er derfor feil.
12.4.10

Mik Årsmøtereferat 2009 og oppdaterte statutter
25.2.10

Mik Presentasjon fra EU 09 er lagt ut.
19.11.09

Mik Program for EU 09 er lagt ut.
12.06.09

Mik Referat fra årsmøtet i NAS er lagt ut på medlemssidene
18.12.07

Mik EU 07. Se presentasjonene fra audiologikurset på Hell 24. - 26.10.2007
05.11.07

Mik Presentasjoner fra NTAF-kurs 23.-24. november 2006.
24.11.06

Mik Helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede.
Bidrag fra NTAF og NTAFs medlemmer.
28.10.06

Mik Nye dokumenter på medlemssidene om:
"Tiltak innen høreapparatformidlingen"
02.10.06

Mik Konferanse om stillhet og ro - verdier og kunnskap, Oslo 7. desember.
20.09.06

Mik Høreapparatstatistikken er på nett. Se ellers under "Fagstoff"
29.01.06

Mik Årsmøtet oppfordrer til og støtter abonnement på IJA for aktive medlemmer. Støtten beløper seg til utgifter over en egenandel på kr 200.- Send regning til kasserer! Bestillingsskjema
29.11.05

Mik Stort norsk kurs i audiologi 2005 på Gardermoen.
Mange av forelesningene er lagt ut.
29.11.05

Mik Nytt menypunkt på medlemssidene: referansegrupper
22.12.04

Mik NTAF utttaler at byggeforskriftene er brutt på Kastellet skole
Østlandssendingen 22.11.04

Mik Se våre fagsider. Her kommer artikler og oversikter om hjelpemidler, høreapparater mm

Mik Rikshospitalets CI-team er på nett.
Der vil det bl. a. komme en del om tekniske forhold, tilkobling av FM-utstyr m m

Oppdatert 31. mars 2018 av Oddbjørn Arntsen